Employer branding voorjaar 2019 (nyenrode)

Employer branding voorjaar 2019 (nyenrode)

13 mei 2019

15:30 - 19:00

College 1: Duurzame inzetbaarheid

Wat is belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven, zowel op organisatie, als ook op team en individueel niveau? In dit college wordt ingegaan op de rol van ‘purpose’, gedrag, hulpbronnen en leiderschap/eigenaarschap die niet alleen onmisbaar zijn om lang door te werken, maar ook om gezond en vitaal oud te worden. 

Programma-onderdelen:

 • Werken is gezond(makend) en dus inherent aan duurzame inzetbaarheid 
 • Het gaat niet alleen om duurzaam inzetbaar te blijven maar ook productief en effectief te zijn 
 • Bevlogen werknemers zijn per definitie duurzamer inzetbaar 

Prof. dr. Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit.

 

20 mei 2019

15:30 - 19:00

College 2: HELD naar Legende: De Kunst van Duurzaam Presteren 

 • 20 determinanten voor duurzaam presteren – Waarop te sturen? 
 • Hoe kom je van winnen naar winnen – Model voor Professionele Ontwikkeling 
 • Hoe de juiste medewerkers te selecteren – Model voor Werving & Selectie & Recruitment 
 • Van HELD naar Legende: The Show Must Go On! 

Waarom blijft de ene organisatie succesvol, terwijl andere organisaties uiteenvallen en verdwijnen? Waarom weet die ene persoon zijn succes te herhalen, terwijl eigenlijk niemand dat verwachtte? 
 
Vergeet alles wat u dacht te weten over het selecteren en aannemen van de juiste medewerkers. Het zit anders dan u denkt! Het geheim van winnende personen en teams zit hem in de combinatie van talent en vier belangrijke prestatiekenmerken, waar – vreemd genoeg – veel organisaties juist niet op selecteren ... 

Bas Kodden deed onderzoek naar prestatie-indicatoren onder leidinggevenden en senior medewerkers van ruim 1100 professionals en 50 CEO’s van Nederlands bekendste bedrijven. Zijn verrassende uitkomsten werpen een nieuw licht op het huidige aanname- en selectiebeleid van veel Nederlandse bedrijven. 
 
Bas Kodden, schrijver, spreker en onderzoeker.

27 mei 2019

15:30 - 19:00

College 3: Leiderschap en talentontwikkeling 

Leiders kunnen mensen niet motiveren, maar wel de condities creëren waardoor medewerkers aan hun talenten gaan werken en het naar hun zin hebben. We onderscheiden een achttal motieven: intrinsiek motivatie, extrinsieke motivatie, samenwerken, sociale interactie, macht, leiderschap, verantwoordelijkheid en autonomie.

Aan de hand van de resultaten van een groot onderzoek kijken we naar welke motieven in welke sectoren en functies dominant zijn en op welke wijze leidinggevenden daarop kunnen inspelen.

Leiders kunnen medewerkers wel inspireren. Visie op de toekomst van de organisatie en de rol van medewerkers daarbij is een krachtig middel om medewerkers met plezier naar hun werk te laten gaan en betekenisvol bezig te zijn. Waaraan moet een goede visie voldoen; wat is de kracht van retorica in de communicatie van de visie; en hoe blijft u als leider inspirerend, ook voor millennials?

U kan reflecteren aan de hand van voorbeelden op uw eigen context.


Programma-onderdelen

 • Leiderschap en talenten: een complex samenspel
 • De rol van motivatie
 • Wat werkt wel en wat werkt niet

Prof dr. Jaap van Muijen, hoogleraar in de psychologie, i.h.b. leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit en eigenaar van Sense of Leadership

 

03 juni 2019

15:30 - 19:00

College 4: Waarmaken wat je belooft. Nut en noodzaak van Employer Branding

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je in deze overspannen arbeidsmarkt de juiste talenten binnenhaalt? De belangrijkste vraag die we in dit verband kunnen stellen: weet u waarom talent bij u zou willen werken?

Het is van belang goed te weten wat u als organisatie kan beloven en hoe u die belofte vervolgens waarmaakt.

Dat begint bij een degelijke positionering, om die vervolgens op een consequente wijze uit te dragen. Niet alleen via de media, maar vooral ook via de eigen medewerkers.

Programma-onderdelen

 • Het belang van een stevige positionering op een overspannen arbeidsmarkt.
 • Hoe pak je dit op een strategische én slimme manier aan?
 • Wie en wat heb je hierbij nodig?

Joost Schrage, arbeidsmarktstrateeg bij Merken & Werken.

 

17 juni 2019

15:30 - 19:00

College 5: Binden en boeien van talent  

 • Binden en boeien in steeds complexere en dynamische organisaties 
 • Het belang van een sterke organisatie-identiteit 
 • Aantrekkelijke werkgeverschap: omgaan met krapte in de arbeidsmarkt 

Leidinggeven aan individueel en collectief talent wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. De echte toegevoegde waarde aan klanten (in de breedste zin van het woord) komt van de medewerkers in een organisatie. Maar hoe kunnen medewerkers verbonden en geboeid worden in organisaties die steeds meer flexibel worden en in een steeds hoger tempo veranderen? En hoe moet je als organisatie omgaan met talent in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt? In dit college wordt ingegaan op het belang van identificeren, inzetten en ontwikkelen van talent en de wijze waarop organisaties op diverse manieren medewerkers kunnen binden en boeien. Centraal daarbij staan vraagstukken als: wie zijn wij als ‘werkgemeenschap’, wat is onze organisatie-identiteit en hoe gaan we om met de paradoxen van organiseren wanneer werken en loopbanen steeds complexer en dynamischer worden? Het blijkt dat de rol van leidinggevenden in dit alles cruciaal is. 

Michiel Schoemaker, adviseur, docent en onderzoeker.

24 juni 2019

15:30 - 19:00

College 6: Een aantrekkelijke werkplaats

Wat is een aantrekkelijke werkplaats en wat heeft dat te maken met leiderschap? 

 • Leiderschap gaat over invloed uitoefenen
 • Leiderschap gaat over meer doen wat werkt
 • Leiderschap gaat over karaktervorming 

Deze drie bouwstenen vormen een belangrijke voorwaarde voor het realiseren en in stand houden van een aantrekkelijke werkplaats. Een plek waar mensen met plezier naar toe komen, zich maximaal inzetten en genieten van de behaalde resultaten. Medewerkers kiezen niet meer voor een merk, product van naam maar voor een leuk team en goede leidinggevende. Je werkt niet in een organisatie maar met mensen! 

In dit college wordt ingegaan op het leiderschap dat nodig is om een aantrekkelijke werkplaats te faciliteren en verder door te ontwikkelen. Het begint met de vraag of je je eigen werkplek ook als een aantrekkelijke werkplek ziet en wat er misschien voor nodig is om dat te verbeteren of op zijn minst in stand te houden als dit voldoende is. Een aantrekkelijke werkplaats hebben en houden gaat immers niet vanzelf. 

Anthonio zal wisselend theorie, praktijk en (levens-)verhalen delen met de deelnemers. Het zal een inspirerend college zijn dat hoofd en hart raakt, maar ook praktische handreiking doet voor de dag van morgen.

Prof. dr. Gabriël G. Anthonio is bestuurder in de Ggz/Verslavingszorg, hoogleraar op het gebied van Leiderschap en Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lector in Leadership and Changemanagement aan de NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden.